Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgiftsfritak - dybdejournalistikk

Regjeringen foreslår at fritaket for merverdiavgift for aviser blir utvidet til å omfatte dybdejournalistikk. Dybdejournalistikk er journalistisk produksjon og publisering av nyhets- og aktualitetsstoff fra et snevert samfunnsområde og ment for allmenheten.

Se omtale i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 11.