Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

Regjeringen forslår at til sammen 240 millioner kroner overføres fra satsingen på fornybar energi og næringsutvikling til covid-19-relaterte helsetiltak i utviklingsland. Samlet innsats for næringsutvikling, landbruk og fornybar energi i utviklingsland vil dermed bli om lag 4,4 milliarder kroner i 2020, mot 4,8 milliarder kroner i 2019.