Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Nav-saken

For oppfølging av Nav-saken i justissektoren foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Den høyere påtalemyndighet, Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, Statens sivilrettsforvaltning og fylkesmennene med til sammen 10,2 millioner kroner. Midlene skal gå til oppfølgning av sakene som knytter seg til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved midlertidig opphold i et annet EØS-land.

Se pressemelding fra Justisdepartementet