Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Nysnø Klimainvesteringer AS

Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 300 millioner kroner til Nysnø i 2020. Det innebærer at Nysnø vil få tilført totalt 1 milliard kroner i 2020.

Økt kapital i Nysnø skal fremme kapitaltilgang for vekstbedrifter i en fase det kan oppleves å være lavere vilje blant private til investeringer i små bedrifter med stor risiko. I tråd med mandatet skal selskapet bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom lønnsomme investeringer.