Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt forskrift om midlertidige endringer i sosialtjenesteloven som gir unntak fra bestemmelsene om vilkår for tildeling av økonomisk sosialhjelp, herunder aktivitetsplikten for unge under 30 år.

Forskriften gir også deltakere i kvalifiseringsprogrammet rett til løpende kvalifiserings­stønad, dersom gjennomføring av tiltak i programmet som følge av koronapandemien ikke er mulig. Videre kan programperioden utvides med inntil seks måneder.

Det er grunn til å forvente at det over tid vil være en økning i antallet personer med behov for økonomisk sosialhjelp som følge av koronapandemien.

Se også en nærmere omtale av kompensasjon av kommunesektoren.