Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Økte utgifter til drivstoff og valuta

På grunn av den svake kronekursen har Forsvaret betydelige økte utgifter knyttet til valuta og drivstoff. Regjeringen foreslår å omdisponere 206 millioner kroner internt på forsvarsbudsjettet for å dekke disse merutgiftene.