Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Oljepris

Detoffentliggjøres tall for prisen på flere typer olje. Den mest relevante for Norge er prisen påNordsjøolje (Brent).

Oljeprisen har falt kraftig som følge av koronaviruset og smitteverntiltak verden over. Etterspørselen etter olje har gått betydelig ned. En stund bidro også uenighet mellom OPEC og Russland om produksjonskutt til nedgangen, men de har senere kommet til enighet. Ytterligere land har senere forpliktet seg til å redusere produksjonen. Den siste tiden har oljeprisen igjen gått opp, både som følge av produksjonskuttene og utsikter til høyere etterspørsel når flere land gradvis letter på smitteverntiltakene. Oljeprisen oppgis vanligvis i dollar per fat.

Se også Statens direkte økonomiske engasjement i petroleums-virksomheten (SDØE)

Utviklingen i oljemarkedet er nærmere omtalt i avsnitt 2.1 i Revidert nasjonalbudsjett 2020.