Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Omsorgstjenesten - statlig finansiering

Per i dag deltar fire kommuner i forsøksordningen for statlig finansiering av omsorgstjenestene. I behandlingen av statsbudsjettet for 2020 stilte Stortinget seg bak regjeringens forslag om å utvide forsøket med seks nye kommuner. Som følge av koronaviruset, er det begrenset planleggingskapasitet både i kommunene og i Helsedirektoratet. Regjeringen foreslår derfor at oppstarten av forsøket for de seks nye kommunene utsettes til 1. januar 2021. Bevilgningen foreslås redusert med 20,6 millioner kroner.