Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Operativ testing og evaluering av helikopter NH90

I statsbudsjettet for 2020 ble det bevilget 96 millioner kroner til Kystvakten til operativ testing og evaluering av helikopter NH90. Regjeringen foreslår å omdisponere midlene fra Kystvakten til Luftforsvaret, der testingen og evalueringen vil utføres.