Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Pelsdyrhold - kompensasjon

Regjeringen forslår å øke bevilgningen med 60 millioner kroner til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold. En større andel pelsdyroppdrettere har avviklet produksjonen enn det som ble lagt til grunn i Saldert budsjett 2020.