Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Petroleumsinntekter

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 98 milliarder kroner i 2020.

Samlede inntekter fra petroleumsvirksomheten var 283 milliarder kroner i 2019, og netto kontantstrøm var 257 milliarder kroner.

Statens netto kontantstrøm består av skatter, avgifter, tilbakekjøp av aksjer og aksjeutbytte fra Equinor og netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet.