Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen på posten med 200 millioner kroner til 12 750 millioner kroner. Sammenlignet med Saldert budsjett 2020 er dette en økning på 11 650 millioner kroner.

Det er innført rett til omsorgspenger dersom en arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende er borte fra arbeidet, fordi skole eller barnehage er stengt som følge av koronapandemien. I tillegg er antall omsorgsdager doblet ut året for alle foreldre med rett til omsorgspenger.

For å redusere kostnadene for virksomheter av kraftig økt bruk av omsorgsdager i denne situasjonen, er arbeidsgiverperioden for lønnstakere og ventetiden for frilansere og selvstendig næringsdrivende redusert til tre dager i 2020. Bevilgningen på posten ble derfor på usikkert grunnlag økt med til sammen 11 850 millioner kroner i behandlingen av Prop. 67 S (2019-2020). Omsorgspenger beregnes på samme måte som sykepenger. Grunnet nylig oppdaterte vekstanslag for sykepengegrunnlaget (lønnsvekst) i 2020, er anslaget nå på usikkert grunnlag redusert med om lag 200 millioner kroner.