Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politiet – namsmannen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politiet med 17,5 millioner kroner for å håndtere store restanser og økt saksinngang for utleggsforretninger hos namsmannen som følge av virusutbruddet. Utleggsforretninger er gebyrbelagt og det er beregnet at tiltaket generer inntekter på 56 millioner kroner i 2020.

Se pressemelding fra Justisdepartementet