Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Rederiskatteordningen – ikke egenendringsadgang mht. valg av skatteregime

Adgangen for skattepliktige til å rette feil i skattemeldingen tre år tilbake i tid omfatter ikke valg av skatteregime for selskap som oppfyller vilkårene for å skattlegges etter rederiskattereglene. Valg av skatteordning gjøres ved levering av skattemelding.

Se omtale i Prop. 107 LS (2019­–2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 9.