Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Reindrift - beitekrise

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til kriseberedskapsfondet for reindriften med 10 millioner kroner. Bevilgningen skal dekke deler av reineiernes kostnader ved innkjøp og transport av fôr, som følge av beitekrise på grunn av svært utfordrende værforhold vinteren 2020. Bevilgningen øker den totale avsetningen til kriseberedskapsfondet i 2020 til 42,7 millioner kroner.