Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sårbare barn og unge

Regjeringen foreslår tiltak for å bedre situasjonen for sårbare barn og unge under koronapandemien. Det foreslås tiltak på over 400 millioner kroner på ulike departementers ansvarsområder.

Midlene skal gå til:

  • at skoleelever får tatt igjen tapt progresjon som følge av smittevernstiltak (170 millioner kroner)
  • helsestasjoner, skolehelsetjeneste og til avlastningstiltak og aktivitetstiltak for barn og unge med store behov (150 millioner kroner)
  • ferie- og fritidsaktiviteter til utsatte og sårbare barn og deres familier (53 millioner kroner) – se også omtalen under Ferie- og fritidsaktiviteter
  • utvikling av innsatsen mot overgrep mot barn over internett (10 millioner kroner)
  • Røde Kors’ samtaletilbud Kors på halsen (7 millioner kroner)
  • Alarmtelefonen for barn og unge (4 millioner kroner)
  • oppfølging av ungdom som gjennomfører ungdomsstraff og ungdomsoppfølging (4 millioner kroner)
  • aktivitetstilbud for barn i mottak (2 millioner kroner)
  • Mental helse – Foreldresupport og informasjonsvideoer for fremmedspråklige foreldre (1,8 millioner kroner)

I tillegg kommer forslag om 140 millioner kroner til digitalisering i grunnskolen.

Se pressemelding fra Barne- og familiedepartementet.