Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Smittevern for særlige utsatte grupper på feltet rus og psykisk helse

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til kommunenes arbeid overfor særlig utsatte grupper i åpne rusmiljøer, ROP-pasienter, hjemløse mv. Disse gruppene kan være spesielt utsatt for smitte og komplikasjoner ved sykdom. I tillegg utgjør gruppen en risiko for videre smitte blant den øvrige befolkningen. Tilskuddsordningen skal bidra til at kommunene kan etablere bedre løsninger for disse personene, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten og med privat, ideell og frivillig sektor.