Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Startavskrivning i saldogruppe d

For å følge opp Stortingets anmodningsvedtak 445, foreslår regjeringen å innføre midlertidig startavskrivning på 10 prosent på driftsmidler i saldogruppe d (maskiner mv.), som erverves fra iverksettelsen og ut 2020. Tiltaket innebærer statsstøtte og kan ikke settes i kraft før ESAs godkjennelse foreligger. Tiltaket gjelder i utgangspunktet for 2020, og en eventuell videreføring vil bli vurdert i forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2021.

Se omtale i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 3.