Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statens obligasjonsfond

Statens obligasjonsfond ble etablert 27. mars 2020 med en ramme på 50 milliarder kroner. Målet med obligasjonsfondet er å bidra til kredittilgang og likviditet i markedet. Ordningen er rettet mot større norske selskap. Folketrygdfondet forvalter fondet etter et mandat fastsatt av Finansdepartementet.

Det er tatt sikte på at tiltaket skal kunne treffe alle bransjer, og særlig ikke-finansielle selskap. En betydelig andel av fondet kan investeres i selskap med høy kredittrisiko («high yield»). Fondet kan også ta en høy andel i enkeltlån. Folketrygdfondet foretar investeringene i Statens obligasjonsfond uavhengig av departementet, og vurderer også kredittrisikoen knyttet til de enkelte obligasjonslån. Forvaltningen skal gjennomføres i tråd med markedsinvestorprinsippet etter EØS-avtalen.

Folketrygdfondet har i en redegjørelse overfor departementet pekt på at målet med obligasjonsfondet så langt synes å være oppnådd samt at fondet har hatt virkning i markedet.