Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statnett SF - utbytte

Konsernets overskudd etter skatt for 2019 ble 2 523 millioner kroner. For regnskapsåret 2019 er utbyttet fastsatt til 50 prosent av konsernets årsresultat etter skatt.

På denne bakgrunn legges det til grunn et utbytte på 1 261 millioner kroner i 2020, en økning på 126 millioner kroner.

Se omtale under Olje- og energidepartementet, kapittel 5680.