Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Supplerende stønad – uføre flyktninger - skatt

Fra 1. januar 2021 kan supplerende stønad gis til uføre flyktninger under 67 år. Regjeringen foreslår at ytelsen skal skattlegges på samme måte som uføretrygd, det vil si som lønnsinntekt.

Se omtale i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 18.