Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sykehusene - økte basisbevilgninger og nedsettelse av arbeidsgiveravgift

Regjeringen foreslår å øke basisbevilgningene til de regionale helseforetakene med 5,5 milliarder kroner. Regjeringen foreslår også en midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften som gir helseforetakene en besparelse på om lag 500 millioner kroner. Samlet gir dette de regionale helseforetakene et økt handlingsrom på 6 milliarder kroner. Siden midten av mars har sykehusene tatt ned planlagt aktivitet og i all hovedsak forberedt seg på å håndtere koronautbruddet. Det har gitt økte kostnader og lavere aktivitetsbaserte inntekter.