Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tollfritak - jaktkjøtt til egen bruk

Regjeringen foreslår å videreføre tollfritak for kjøtt fra egen jakt til bruk i egen husholdning.

Se omtale i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 16.