Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tollfritak på roser fra Kenya

Regjeringen varsler om at det i budsjettet for 2021 vil bli foreslått tollfritak for roser også fra de nest fattigste landene (GSP+-land) etter GSP-ordningen. Begrunnelsen er at økonomisk vekst i Kenya (som i dag har tollfrihet) kan føre til at landet bli et GSP+-land, og dermed få en toll på 150 prosent på roser. Det er ikke er ønskelig med en mulig betydelig tolløkning på roser fra Kenya i 2021.

Se omtale i Prop. 107 LS (2019–2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kapittel 15.