Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Uføretrygd

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til uføretrygd i 2020 med 1 569,5 millioner kroner.

Reduksjonen skyldes i hovedsak at anslaget for gjennomsnittlig antall mottakere i 2020 er redusert med om lag 2 100 til om lag 355 000 mottakere, sammenlignet med Saldert budsjett 2020. Reduksjonen i antall mottakere skyldes en lavere tilgang til uføretrygd fra arbeidsavklaringspenger, noe som i hovedsak skyldes konsekvenser av koronapandemien.

Videre ble anslag for gjennomsnittlig ytelse høyere, og anslaget for grunnbeløpet redusert i 2020.