Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utbytte

Regjeringen foreslår å budsjettere med økte utbytteinntekter på 200,1 millioner kroner fra statens aksjer i selskaper hvor eierskapet forvaltes av NFD i 2020. Utbyttene fra de børsnoterte selskapene øker med 271,9 millioner kroner, mens utbyttene fra de ikke-børsnoterte selskapene reduseres med 71,8 millioner kroner.

Anslag for utbytter fra de børsnoterte selskapene er basert på offentlig tilgjengelig informasjon og hvilke utbytter selskapene planlegger utbetalt i 2020. Anslagene er usikre og endringer kan forekomme.