Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Utdanning i utviklingsland

For å finansiere økte utgifter relatert til covid-19, foreslår regjeringen å redusere bevilgningen til utdanning i utviklingsland med 165 millioner, til totalt 2,405 milliarder kroner i 2020.

Reduksjonene følger av lavere fremdrift på grunn av koronapandemien i flere av programmene som Norge støtter. For å imøtekomme behov som oppstår under pandemien, ønsker regjeringen at budsjettbevilgningen til utdanning også skal kunne benyttes til helserelaterte tiltak som fremmer retten til utdanning.