Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Vei

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til OPS-prosjektet rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet i Innlandet med 110 millioner kroner, for å dekke merbehovet knyttet til tilleggsarbeider og at veien åpnes tidligere enn opprinnelig planlagt. Veien skal etter planen åpnes 30. juli 2020, tre måneder før tiden.

Utbetalingene til OPS-selskapet starter idet veien åpnes, så tidligere åpning fører til et merbehov på om lag 10 millioner kroner. 100 millioner kroner går til tilleggsarbeider i prosjektet.