Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Verdensbanken

Verdensbanken var raskt ute med å frigjøre store midler til tiltak i forbindelse med covid-19-utbruddet. Regjeringen foreslår å øke Norges kjernebidrag til IDA, Verdensbankens utviklingsfond for de 76 fattigste landene i verden, med 102 millioner kroner. Bidraget skal finansiere helseinnsats som følge av koronapandemien. Økningen kommer i tillegg til Norges bidrag til giverlandspåfyllingen for perioden 2020-22.

Se pressemelding