Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Buohcceviesut – lasihit vuođđodoarjagiid ja vuolidit bargoaddidivada

Ráđđehus evttoha lasihit vuođđodoarjagiid regionála dearvvašvuođafitnodagaide 5,5 miljárdda kruvnnuin. Ráđđehus evttoha maid gaskaboddosaččat vuolidit bargoaddidivada mii mielddisbuktá ahte fitnodagat sestet sullii 500 miljovnna kruvnnu. Dat buoridivčče  dearvvašvuođafitnodagaid doaibmavejolašvuođa 6 miljárdda kruvnnuin. Buohcceviesut leat njukčamánu rájes heaittihan plánejuvvon doaimmaid ja geavahan eanaš áiggi ráhkkanit dustet  corona-njoammudávdda. Dat lea lasihan goluid ja geahpedan sisaboađuid.