Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sámi joatkkaskuvla

Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla ja Beaivváš sámi nationálateáhter Guovdageainnus galget plána mielde čohkkejuvvot ovtta sadjái. Sihke joatkkaskuvla ja teáhter dárbbašeaba ođđa visti. Ráđđehus evttoha juolludit 6 miljovnna kruvnnu prošekteret ođđa vistti.