Statsbudsjettet 2002

Disse sidene gir informasjon om statsbudsjettet som regjeringen Stoltenberg la fram 11. oktober 2001.

Spørsmål og svar

Hvert år får departementene en rekke spørsmål knyttet til statsbudsjettet. Her har vi gjengitt et utvalg av de spørsmål og svar vi ofte møter. På denne siden har vi også en egen søkefunksjon for at du lettere skal finne fram. Alle spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Hvorfor må jeg skatte av fordelen ved egen bolig, når boligen min kun gir utgifter, ikke inntekter?

Bolig og fritidshus inngår i den generelle kapitalbeskatningen. Som kapitalobjekt er bolig skattepliktig formue, mens boligens avkastning, eller fordelen... Les hele svaret