Statsbudsjettet 2002

Disse sidene gir informasjon om statsbudsjettet som regjeringen Stoltenberg la fram 11. oktober 2001.

Spørsmål og svar

Hvert år får departementene en rekke spørsmål knyttet til statsbudsjettet. Her har vi gjengitt et utvalg av de spørsmål og svar vi ofte møter. På denne siden har vi også en egen søkefunksjon for at du lettere skal finne fram. Alle spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Vil Regjeringen tvinge kommunene til å slå seg sammen?

Nei. Stortingsvedtaket av 1. juni 1995 om at alle kommunesammenslåinger skal skje frivillig, understreker prinsippet om at kommunalt selvstyre og lokal handlefrihet... Les hele svaret