Statsbudsjettet 2002

Disse sidene gir informasjon om statsbudsjettet som regjeringen Stoltenberg la fram 11. oktober 2001.

Spørsmål og svar

Hvert år får departementene en rekke spørsmål knyttet til statsbudsjettet. Her har vi gjengitt et utvalg av de spørsmål og svar vi ofte møter. På denne siden har vi også en egen søkefunksjon for at du lettere skal finne fram. Alle spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Hvorfor har vi dokumentavgift?

Avgiften er begrunnet med å skaffe staten inntekter, på samme måte som for eksempel merverdiavgiften. Den har med andre ord ikke som formål å dekke saksbehandling... Les hele svaret