Statsbudsjettet 2002

Disse sidene gir informasjon om statsbudsjettet som regjeringen Stoltenberg la fram 11. oktober 2001.

Spørsmål og svar

Hvert år får departementene en rekke spørsmål knyttet til statsbudsjettet. Her har vi gjengitt et utvalg av de spørsmål og svar vi ofte møter. På denne siden har vi også en egen søkefunksjon for at du lettere skal finne fram. Alle spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Hvor stort er Petroleumsfondet, og hva er utviklingen siden opprettelsen?

Den første overføringen til Petroleumsfondet skjedde våren 1996, etter et overskudd på statsbudsjettet på om lag av 2 milliarder kroner i 1995. Fondet utgjorde... Les hele svaret