Statsbudsjettet 2002

Disse sidene gir informasjon om statsbudsjettet som regjeringen Stoltenberg la fram 11. oktober 2001.

Spørsmål og svar

Hvert år får departementene en rekke spørsmål knyttet til statsbudsjettet. Her har vi gjengitt et utvalg av de spørsmål og svar vi ofte møter. På denne siden har vi også en egen søkefunksjon for at du lettere skal finne fram. Alle spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Hvor stor er grensehandelen - og hva handles?

Stiftelsen Østfoldforskning gjennomførte en undersøkelse av nordmenns grensehandel i Sverige med bil og buss. Handelen ble beregnet til 2,5 – 3,7 milliarder... Les hele svaret