Statsbudsjettet 2002

Disse sidene gir informasjon om statsbudsjettet som regjeringen Stoltenberg la fram 11. oktober 2001.

Spørsmål og svar

Hvert år får departementene en rekke spørsmål knyttet til statsbudsjettet. Her har vi gjengitt et utvalg av de spørsmål og svar vi ofte møter. På denne siden har vi også en egen søkefunksjon for at du lettere skal finne fram. Alle spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Blir kommunene økonomisk i stand til å satse på skoler og andre viktige velferdsoppgaver?

Det er opp til den enkelte kommune å bestemme konkret hva den ønsker å bruke økte bevilgninger til. Men regjeringen Stoltenberg legger opp til økte rammer... Les hele svaret