Nyheter

25 October 2001 - Tilleggsproposisjon 9. november

Etter at statsbudsjettet ble lagt fram har Finansdepartementet mottatt en rekke budsjettspørsmål fra stortingsgruppene.

Disse legges ut løpende - etter hvert som de oversendes Stortinget. Under Svar til Stortinget på FINs sider på regjeringen.no finnes svarbrevene.


25 October 2001 - Statsbudsjettet 2002

Disse sidene gir informasjon om statsbudsjettet som regjeringen Stoltenberg la fram 11. oktober 2001.


11 October 2001 - Interessert i CD-ROM med 2002-budsjettet?

CD-ROM-plate med alle budsjettdokumentene i pdf-fil fås ved henvendelse til Informasjonsenheten i Finansdepartementet. Vi sender ut en gratis plate til hver så langt opplaget rekker. Send e-post til janne-kathrine.wongraven@finans.dep.no.


11 October 2001 - Finansministeren svarte leserne

Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen svarte torsdag 11 oktober på spørsmål fra leserne via denne nettsiden.

Les spørsmål og svar her.


11 October 2001 - Dagens pressekonferanser om budsjettet

Finansministeren har pressekonferanse om statsbudsjettet for 2002 i Oslo kl. 11.00. Pressekonferansen, som er forbeholdt pressen, holdes i Regjeringskvartalet.

Regjeringens øvrige medlemmer og statssekretærer presenterer også budsjettet i dag på ulike steder i landet. Oversikten over disse arrangementene er lagt ut på hjemmesidene til Statsministerens kontor.