Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

AMS-innskudd

Finansdepartementet foreslår å oppheve bindingstiden for AMS-investeringer fra og med 1. januar 2002. Forslaget innebærer at skattyter kan innløse AMS-andel,

aksje eller grunnfondsbevis før det er gått fire år fra kjøpet uten å få det tillegget i skatten på 15 prosent som følger av gjeldende regler.

Se nærmere Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 Kap. 6