Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Abelprisen

I 2002 er det to hundre år siden matematikeren Niels Henrik Abel ble født.

Regjeringen Stoltenberg ønsker å opprette et eget minnefond til ære for Abel. Regjeringen foreslår derfor at det avsettes 200 millioner kroner i fondskapital. Avkastningen fra fondet skal gå til å finansiere en ny internasjonal pris innen matematikkfaget. Prisen skal deles ut årlig gjennom en høytidelig seremoni, på linje med Nobelprisene. I tillegg vil det bli lagt til rette for stipendier og aktiviteter rettet mot unge matematikere.

Regjeringen ønsker at prisen skal sette fokus på matematikk som fag og at flere unge på den måten skal fatte interesse for dette faget og andre realfag.

Se nærmere St.prp. nr 1 (2001-2002) Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Kapittel 287, post 90