Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Aids og hiv

Regjeringen Stoltenberg foreslår å trappe opp innsatsen for å bekjempe hiv/aids-epidemien. Samlet foreslås det bevilget 337 millioner kroner på øremerkede poster. I tillegg vil hiv/aids-relaterte tiltak inngå i bevilgningene til hovedsamarbeidsland og frivillige organisasjoners bistandsarbeid.

Epidemien er noe langt mer enn et helseproblem. Den har utviklet seg til å bli en utviklingskatastrofe som truer med å undergrave resultatene av utviklingssamarbeidet og nasjonale bestrebelser på vekst og utvikling. Det er et internasjonal utviklingsmål innen 2015 å stoppe og reversere spredningen av hiv/aids og andre sykdommer som truer menneskeheten. Regjeringen vil styrke innsatsen mot hiv/aids som en integrert del av alle virkemidlene i utviklingspolitikken. På denne bakgrunn foreslås egne hiv/aids-poster under regionbevilgningene, en egen bevilgning som kanaliseres via de multilaterale kanalene, samt en post for hiv/aids-tiltak via frivillige organisasjoner.