Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsmarkedet

Norge har en av de høyeste sysselsettingsrater og laveste ledighetsrater i OECD-området. Ved utgangen av august 2001 var det registrert 67 000 (2,8 prosent) helt ledige arbeidssøkere. Nivået er lavere enn på samme tid i fjor. Fra august 2000 til august 2001 er ledigheten redusert i 13 av landets 19 fylker. Det forventes om lag uendret arbeidsledighet fra 2001 til 2002.

Det er først og fremst tilgangen på arbeidskraft som begrenser veksten i sysselsettingen. Utfordringene i arbeidsmarkedspolitikken i 2002 er knyttet til å motvirke avgang fra arbeidsstyrken, øke tilgangen på arbeidskraft og fremme god flyt i arbeidsmarkedet

Se nærmere St.meld. nr. 1 Nasjonalbudsjettet kapittel 2.7