Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Artsdatabank

Forberedelsene til en artsdatabank startet i 2001. Disse forberedelsene resulterte i rapporten Forslag til etablering og drift av artsdatabank i Norge, ferdigstilt av Kirke- undervisning- og forskningsdepartementet (KUF). Selve etableringen av artsdatabanken starter i 2002. I første omgang prioriteres sårbare og truede arter, rødlisteartene, og introduserte arter. Det vil bli opprettet en felles database som skal være allment tilgjengelig.

Artsdatabanken er en del av det nasjonale programmet. Kartleggings- og overvåkingsdelen av programmet vil starte opp allerede høsten 2001. Målet med denne delen av programmet er å samordne departementenes ulike kartleggings- og overvåkingsprogrammer inn i en felles database som skal være allment tilgjengelig. FID, LD, OED, KUF, SD, FD, KRD, NHD er sentrale aktører. Det statlig-kommunale programmet, der 240 kommuner hittil er i gang med å kartlegge sitt biologiske mangfold, er en del av det nasjonale programmet.