Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Avskrivninger- saldoregler

Det foreslås slike avskrivningssatser fra og med inntektsåret 2002:

  • kontormaskiner o.l. - 30 prosent (nå 20 prosent)
  • ervervet forretningsverdi - 20 prosent (samme som nå)
  • vogntog, lastebiler, busser, varebiler, drosjebiler og kjøretøyer for transport av funksjonshemmede - 20 prosent (samme som nå)
  • personbiler, traktorer, maskiner, redskap, instrumenter, inventar m.v. - 15 prosent (samme som nå)
  • skip, fartøyer, rigger mv. - 14 prosent (samme som nå)
  • fly, helikopter - 12 prosent (samme som nå)
  • anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak - 5 prosent (nå 2 prosent)
  • bygg og anlegg, hoteller, losjihus, bevertningssteder mv. - 4 prosent (nå 2 prosent unntatt driftsbygninger i landbruket som nå kan avskrives med 4 prosent)
  • forretningsbygg - 2 prosent (nå null prosent, unntatt forretningsbygg i kommune som omfattes av det geografiske virkeområde for distriktspolitiske virkemidler som forvaltes av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og fylkeskommunene. Slike bygg kan nå avskrives med 1 prosent)

Forhøyet avskrivningssats gjelder for saldo for bygg med så enkel konstruksjon at det må anses å ha en brukstid på ikke over 20 år fra oppføringen. Saldo for slikt bygg kan avskrives med inntil 8 prosent (nå 6 prosent).

Se nærmere Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - Lovendringer kap 3