Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Balkan

Landene på Vest-Balkan står overfor en krevende politisk og økonomisk reformprosess. Det vil i en overgangsperiode være nødvendig med internasjonale støttetiltak for å befeste reformprosessen og unngå politisk destabilisering. Fra norsk side vil det i 2002 bli lagt vekt på behovet for å bidra til de nødvendige politiske og økonomiske reformer i Sørøst-Europa. I tillegg til å dekke de umiddelbare humanitære behov, tar en sikte på å bygge opp bærekraftige institusjoner og øke myndighetenes kapasitet til selv å ta ansvar for forsoning og gjenoppbygging. Det foreslås bevilget om lag 855 millioner kroner, en økning på om lag 80 millioner kroner i forhold til 2002.