Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barn og unge

Regjeringen Stoltenberg vil fortsatt arbeide for å styrke barnevernet og vil legge fram en stortingsmelding om barnevernet ved årsskiftet. Det vil også bli lagt fram en stortingsmelding om oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge. Dessuten ønsker Regjeringen å styrke innsatsen overfor barn på krisesentrene. Det er et mål å redusere skillene mellom etnisk norsk ungdom og minoritetsungdom. I tilskuddsordningen Ungdomssatsing i større bysamfunn er det lagt vekt på å inkludere ungdom fra ulike grupper. Det blir også lagt vekt på å stimulere til godt oppvekstmiljø gjennom en egen post der tiltak som forhindrer vold, mobbing, rus og rasisme blir vektlagt. Regjeringen samordner to tidligere tiltak for å bidra til lokal mobilisering, ungdommens deltakelse og medvirkning, samt styrke og samordne offentlig innsats.

Se nærmere Pressemelding, Barne- og familiedepartementet