Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehager

Regjeringen Stoltenberg vil bruke ytterligere 1 milliard kroner til barnehager og etablere rundt 10 000 nye barnehageplasser i 2002. Bevilgningen vil gi grunnlag for å sette ned foreldrebetalingen for barn per måned med minst 200 kroner fra høsten 2002. Regjeringens mål er full barnehagedekning innen utgangen av 2003. Lavere foreldrebetaling vil sannsynligvis gi økt etterspørsel og det må derfor bygges nye barnehageplasser også etter 2003.

Det legges opp til en halvering av foreldrebetalingen i løpet av 2005. Regjeringen vil foreslå en kommunal plikt til å tilby barnehageplass som vil tre i kraft i løpet av 2002. Fram mot 2006 vil det statlige tilskuddet øke gradvis til 50 prosent med vilkår om en parallell opptrapping av det kommunale tilskuddet. Regjeringen varsler allerede nå at den vil innføre en individuell rett til barnehageplass fra og med 2006. I denne retten skal det ligge som en premiss at foreldrebetalingen ikke skal overstige 20 prosent av de totale kostnadene. Denne satsingen vil sikre likebehandling av private og kommunale barnehager.

Se nærmere Pressemelding fra Barne- og familiedepartementet