Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnetillegg for uførepensjonister

Pensjonister med forsørgeransvar har det ofte økonomisk vanskelig. For å sikre barnefamilier en bedre økonomisk trygghet foreslår Regjeringen Stoltenberg å øke barnetillegget til alders- og uførepensjonister fra 30 til 35 prosent av grunnbeløpet. Med dagens grunnbeløp innebærer dette en økning fra 15 408 kroner til 17 967 kroner årlig per barn.

Det foreslås også at fribeløpet som foreldrene kan tjene før barnetillegget reduseres økes tilsvarende. Fordi barnetillegget inntektsprøves, og dermed er rettet mot pensjonister med forholdsvis lave inntekter, vil en økning nå de familiene som trenger det mest. En slik økning vil etter Regjeringens oppfatning ha en god sosial profil.