Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnetrygd

Satsene i barnetrygden videreføres på samme nivå som i 2001. Det vil si at den generelle barnetrygden også i 2002 blir 11 664 kroner pr. barn pr. år fram til barnet fyller 18 år. Småbarnstillegget for barn i alderen 1 til 3 år blir 7 884 kroner pr. barn pr. år og den ekstra barnetrygden for Finmark og Nord-Troms blir 3 792 kroner pr. barn pr. år.

Se nærmere St.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kap 2.2.6.