Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Biologisk mangfold

Hovedkonklusjonen i St.meld. nr. 42 (2000-2001) Biologisk mangfold er utvikling av et nytt forvaltningssytem for biologisk mangfold. Dette systemet består av tre hovedelemener; et nasjonalt program for kartlegging og overvåking, samordning av juridiske og økonomiske virkemidler og samordning av informasjon, forskning og kompetanse. Dette forvaltningssystemet innebærer å identifisere områder med stor verdi for biologisk mangfold. For å få tak i dette faktagrunnlaget, må det igangsettes kartlegging og overvåking, herunder etablering av en artsdatabank. Informasjon om områdene som har stor verdi for biologisk mangfold, skal være allment tilgjengelig. Dette skal være faktagrunnlaget for sentral, regional og lokal forvaltning. For å sikre vern og bærekraftig forvaltning av biologisk mangfold må juridiske og økonomiske virkemidler samordnes. Disse virkemidlene må rettes mot områder med stor verdi for biologisk mangfold.

Se nærmere Miljøverndepartementet - www.miljo.no

, St.meld. nr 42(2000-2001) Biologisk mangfold Sektoransvar og samordning

, Miljøstatus i Norge (Biologisk mangfold)

og Miljøstatus i Norge (Miljødata og statistikk)