Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bistandsrammen

For 2002 foreslår Regjeringen Stoltenberg at det bevilges 13 505 millioner kroner til offisiell utviklingshjelp. Dette er en økning på om lag 1,2 milliarder kroner i forhold til 2001 (9,4 prosent). Bevilgningsforslaget tilsvarer 0,90 prosent av BNI-anslaget, en opptrapping fra 0,89 prosent i 2001. Regjeringen fastholder målet om en opptrapping av bistanden til 1 prosent av BNI.