Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Boligbeskatningen

Regjeringen Stoltenberg følger opp Stortingets vedtak om å innføre en sikkerhetsventil i boligbeskatningen, som innebærer at taksten settes til maksimalt 30 prosent av boligens markedsverdi eller tekniske verdi. De nye retningslinjene skal kunne gjøres gjeldende ved ligningen allerede for inntektsåret 2001. Det foreslås i tillegg å øke ligningstakstene med 5 prosent i 2002. Samlet innebærer dette om lag samme boligbeskatning som i år.

Se nærmere St.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte-, avgifts- og tollvedtak kap 2.2.14 og Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 Kap. 16