Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene får styrket sitt arbeid for å nå målet om en døgnåpen, elektronisk forvaltning. Registerenheten skal videreutvikle de muligheter Internett gir publikum for en enklere og billigere innrapportering av informasjon. Brønnøysundregistrene har allerede mange tjenester i drift, men et høyt tempo i blant annet utviklingen av nye elektroniske løsninger er nødvendig for å nå målet om en døgnåpen elektronisk forvaltning.

Årets budsjett gir Brønnøysundregistrene mulighet til å fortsette sin viktige del av arbeidet med å forenkle næringslivets rapportering til offentlige myndigheter. I tillegg til å se på regelverket bak de enkelte skjemaene har Næring- og handlesdepartementet satset på å tilrettelegge for elektronisk innrapportering fra bedriftene til det offentlige. Oppgaveregisteret i Brønnøysund er et viktig verktøy for å få til økt datagjenbruk, og målet er at registeret skal utvikles til å bli en nasjonal datadefinisjonsdatabase.

Se nærmere St.prp. nr. 1 (2001-2002): Nærings- og handelsdepartementet Kap 904