Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Bruttonasjonalinntekt (BNI)

Bruttonasjonalinntekt er et internasjonalt mål på landets samlede inntekter. BNI er summen av bruttonasjonalprodukt (BNP), netto formuesinntekt og netto lønnsinntekter til privatpersoner fra utlandet.

Etter kraftig økning de siste årene anslås BNI for Norge i 2001 til 1 462 milliarder kroner. Dette tilsvarer om lag 325 000 kroner pr. innbygger. Av dette utgjør BNP 1 472 milliarder, mens netto lønn og formuesinntekt fra utlandet anslås til –10 milliarder. Bruttoproduktet i olje- og gassvirksomheten svarer i 2001 for om lag 24 prosent av samlet BNI. I sammenlikninger mellom ulike lands bistandsbudsjetter brukes ofte bistand som andel av BNI som internasjonal standard.