Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Dans

For å ta vare på behovet for nye prøvelokaler for Nasjonalballetten er budsjettet til Den norske Opera styrket med 2,5 millioner kroner. Dansekompaniet Carte Blanche i Bergen blir styrket med 0,8 millioner kroner for å øke tallet på turneer. Teater Ibsen blir styrket med 1,3 millioner kroner til en scene i Tønsberg, der dans skal være et vesentlig innslag i repertoaret. Det er også lagt inn midler til en scene for dans i Oslo. I lokaler på Nedre Foss, som Statsbygg eier, er det blant annet rom for en dansescene og nye prøvelokaler for Riksteatret.